Zdaniem naukowców każdy z nas wykorzystuje zaledwie ok. 5% możliwości swojego mózgu. Dzięki ćwiczeniom EEG biofeedback mamy szansę zwiększyć ten potencjał nawet do 30%, gdyż możemy nauczyć się wpływać na nasze fale mózgowe. Metoda EEG biofeedback wykorzystuje zasadę neuroplastyczności mózgu. Wzrost i rozszerzanie się połączeń neuronów jest podstawowym fizjologicznym mechanizmem uczenia się i przystosowania. Pod wpływem treningów zachodzi przyrost nowych i rozszerzenie już istniejących neuronów oraz zmiany połączeń między nimi. Prowadzi to do korzystnych zmian, poprzez naturalny wzrost udziału pożądanych fal mózgowych i obniżenie poziomu tych negatywnych. Wyłącznie osoba trenująca ma wpływ na to, co się dzieje podczas ćwiczeń. To ona wykorzystuje potencjał swojego mózgu do budowania nowych połączeń neuronalnych. Trener ani urządzenie nie stymulują mózgu trenującej osoby, mają oni za zadanie pomagać jej osiągać stan ciała i umysłu, który w danym momencie jest oczekiwany, zaobserwować go, zrozumieć i motywować trenującą osobę do jak najdłuższego jego utrzymania i pogłębiania.

EEG Biofeedback to skuteczna metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu.Metoda EEG Biofeedback jest metodą klasycznej medycyny (wchodzi w spis międzynarodowych procedur medycznych), używaną szeroko jako metoda nieinwazyjna, bez skutków ubocznych. Polega na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych.

EEG Biofeedback jest formą neurorehabilitacji, łączącą w sobie elementy psycho- i neurofizjoterapii. Przy użyciu zestawu komputerowego z dwoma monitorami, jest obrazowana i modulowana czynność bioelektryczna mózgu. Wykorzystuje się tutaj sprzężenie zwrotne między stanem psychicznym a czynnością neurofizjologiczną mózgu osoby biorącej udział w ćwiczeniach mózgu EEG Biofeedback.

Biofeedback – sposób na pokonanie stresu i nie tylko

W rezultacie treningów, poprzez obserwację jak działa Twój mózg i ciało, możesz wypracować „kontrolowany system działania” w różnych sytuacjach np. silnego stresu, potrzeby koncentracji, relaksacji, opanowania gniewu, opanowania tremy, poprawy wyników w nauce itp.

EEG biofeedback jest metodą opartą na naukowych podstawach. Jest skuteczna zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, poprawia szybkość zapamiętywania, uczenia się i przypominania sobie materiału przed egzaminami, prezentacją, wystąpieniem publicznym, koncertem. Poprawia szybkość myślenia, koncentrację, kreatywność i pamięć. Przyswajanie materiału i nauka odbywa się szybciej, a zdobyta wiedza dłużej pozostaje w pamięci. Ponadto pomaga opanować stres i fizjologiczne reakcje organizmu z nim związane jak silne pocenie, tiki nerwowe, migreny czy bezsenność.

Metoda EEG biofeedback powstała w ośrodku szkolenia kosmonautów NASA. Oprócz astronautów korzysta z niej również wielu ludzi biznesu, managerów, maklerów, polityków i wybitnych sportowców (Bill Gates, Adam Małysz, Kamil Stoch, cała drużyna AC Milan).

Treningi mózgu EEG Biofeedback są wskazane dla osób pracujących w stresie i pod presją czasu, od których wymagana jest koncentracja i natychmiastowa, celna decyzja. Treningi pomagają zwiększyć nie tylko szybkość, ale też pewność procesu decyzyjnego.

Dla kogo jest EEG biofeedback?

 • osób, których praca wiąże się z nadmiernym stresem, dużą odpowiedzialnością, koniecznością podejmowania szybkich i trafnych decyzji (ludzie biznesu, politycy, piloci, maklerzy, kontrolerzy ruchu, policjanci, itp.), 
 • osób pracujących twórczo i tworzących nową jakość (artyści,  aktorzy,  muzycy,  dziennikarze),
 • osób chcących zwiększyć efektywność nauki i poprawić koncentrację (studenci,  maturzyści),
 • osób uprawiających profesjonalnie sport, chcących zwiększyć swój potencjał, koncentrację i odporność na stres,
 • osób ze schorzeniami (ADHD, ADD, Autyzm, Asperger, epilepsja, lęki, tiki, depresje, bóle somatyczne, itp).

 

W wyniku treningów mózgu metodą EEG biofeedback nastąpi:

 • poprawa pamięci i koncentracji,

 • poprawa efektywności w pracy,

 • poprawa szybkości nauki,

 • zwiększenie kreatywności i pozytywnego myślenia,

 • redukcja napięcia, stresu,

 • redukcja zaburzeń snu, bezsenność,

 • pomoc w wyciszeniu się i relaksacji,

 • pomoc w stanach długotrwałego zmęczenia, wyczerpania, obniżonego nastroju,

 • trema, napięcie wewnętrzne, stany „wypalenia zawodowego”,

 • poprawa odporności immunologicznej.

 

Trening EEG biofeedback usprawnia pracę mózgu i zapewnia:

 • poprawę szybkości zapamiętywania, nauki i przypominania sobie materiału,

 • zmniejszenie ilości popełnianych błędów,

 • poprawę koncentracji i uwagi,

 • szybkość i trafność  procesu podejmowania decyzji,

 • większą odporność na stres,

 • zmniejszenie tremy,

 • zmniejszenie stresu pourazowego,

 • obniżenie napięcia emocjonalnego,

 • ułatwi osiągnięcie stanu relaksu i dobrego samopoczucia,

 • poprawę samooceny,

 • wzrost wiary we własne siły,

 • ochronę przed wypaleniem zawodowym,

 • skuteczniejsze opanowanie emocjami,

 • poprawę motoryki, koordynacji oraz skrócenie czasu reakcji,

 • lepsze przygotowanie do egzaminów (matura,  studia,  prawo jazdy),

 • lepsze przygotowanie do wystąpień (prezentacje,  prelekcje,  wystąpienia publiczne).

 

Jak dowodzą badania, EEG biofeedback to bardzo skuteczny trening zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych, u których występują:

 • problemy szkolne (słabe wyniki w nauce,  dysleksja,  dysgrafia,  dyskalkulia),
 • zaburzenia uwagi i koncentracji (rozkojarzenie, problemy z zapamiętywaniem),
 • zaburzenia emocjonalne (lęki, natręctwa, tiki, depresja, agresja, niestabilność emocjonalna),
 • zespół chronicznego zmęczenia,
 • zaburzenia psychosomatyczne na podłożu stresu (bóle, tiki),
 • zaburzenia snu (bezsenność),
 • stres pourazowy (po wypadkach, traumach),
 • choroby autoimmunologiczne,
 • przewlekłe bóle głowy, migreny, zawroty głowy,
 • nadpobudliwość psychoruchowa (zespoły ADHD,  ADD),
 • Autyzm, Asperger,
 • opóźnienie rozwoju oraz niepełnosprawność intelektualna,
 • epilepsja,
 • zaburzenia mowy i jąkanie,
 • zaburzenia przyjmowania pokarmów (anoreksja, bulimia, nadmierna otyłość, zajadanie stresu),
 • skutki udarów, urazów mózgu,
 • moczenie nocne,
 • uzależnienia (gry, alkohol, inne).

 

Tak szeroki zakres terapii EEG Biofeedback jest możliwy dzięki opanowaniu sztuki samoregulacji pracy mózgu i uzyskaniu stanu równowagi fizycznej i emocjonalnej. Ta metoda treningu mózgu cieszy się bardzo dobrą opinią wśród naszych Klientów z Warszawy oraz innych miast.

Jako specjaliści terapii naturalnych, w naszej Klinice mieszczącej się w Warszawie i w Skierdach, możemy również sprawdzić, jak na funkcjonowanie mózgu wpływają inne czynniki jak np. dieta, stan jelit, pasożyty, braki niezbędnych witamin i minerałów czy schorzenia autoimmunologiczne. W razie potrzeby zaproponujemy odpowiednią procedurę prozdrowotną.

Przeciwwskazania do terapii EEG biofeedback:

 • poważne zaburzenia psychiczne,

 • epilepsja (trening jest możliwy za zgoda lekarza prowadzącego),

 • ostry stan zapalny,

 • wiek poniżej 4 lat,

 • negatywny stosunek do terapii, brak zaangażowania w terapię.

 

Więcej przeczytaj tutaj:

https://klinikabiozdrowia.pl/zlote-zasady-neurobiofeedbacku

https://klinikabiozdrowia.pl/fale-mozgowe-czyli-jak-dziala-eeg-biofeedback

 

 

Co to jest biofeedback?

 Nasze lokalizacje:

 Ul.  Armii Ludowej 6 lok. 42     00-571 Warszawa 

        

                 

 

 

 

 

 

        ul. Nadwiślańska 52

        05-101 Skierdy 

 

Skontaktuj się z nami:

biuro@klinikabiozdrowia.pl

 

+48 798-144-588

 

 

KLINIKA BIOZDROWIA Katarzyna Żuber

ul. Nadwiślańska 52, 05-101 Skierdy

NIP: 537-229-06-17

 

 

Odwiedź nas: