Masaż Dotyk Motyla

Współcześni rodzice marzą o szkole pozwalającej rozwijać pasje i zainteresowania dziecka, jednocześnie przyjaznej, skutecznej i nowoczesnej. Placówki edukacyjne starają się odpowiadać na te oczekiwania, wprowadzając nowoczesne metody nauczania oraz uwzględniając indywidualne podejście do każdego dziecka.

Jednocześnie Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca dyrektorów i nauczycieli do udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zapewnienia sprzętu specjalistycznego dla realizacji zajęć w celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. EEG Biofeedback w pełni wpisuje się w powyższe zalecenia jak również daje szkołom większe możliwości wykorzystywania w nauczaniu współczesnych technologii, programów komputerowych i ciekawych pomocy naukowych. 

Metoda terapeutyczna EEG biofeedback może przyczynić się do rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi trudnościami w nauce i potrzebami rozwojowymi.  Dzięki niej dzieci rozwijające się wolniej mogą lepiej funkcjonować w sytuacjach życiowych, dzieci o nieharmonijnym rozwoju mają szansę osiągnąć rozwój bardziej zrównoważony, dzieci uzdolnione mogą rozwijać swoje naturalne predyspozycje i uczyć się np. jak funkcjonować bez podwyższonego poziomu stresu.

Treningi neurobiofeedback służą zarówno dzieciom zdrowym, które pragną rozwijać swój potencjał jak i dzieciom z różnymi orzeczeniami specjalnymi jako pomoc w samoregulacji.

Dla kogo szczególnie jest Biofeedback?

 • nadpobudliwość psychoruchowa (zespoły ADHD, ADD)
 • Autyzm, Asperger
 • zespół Down
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
 • zaburzenia uwagi i koncentracji
 • zaburzenia emocjonalne (nadmierny stres, lęki, natręctwa, tiki, depresja, agresja)
 • zaburzenia psychosomatyczne na podłożu stresu (bóle, tiki)
 • opóźnienie rozwoju oraz niepełnosprawność intelektualna
 • zaburzenia mowy i jąkanie
 • zaburzenia przyjmowania pokarmów (anoreksja, bulimia)
 • uzależnienia (gry, alkohol, inne)
 • rozwijanie nadzwyczajnych zdolności

 

Obecnie wiele szkół i przedszkoli w Polsce korzysta już z biofeedbacku jako terapii wspomagającej w ramach zajęć szkolnych lub pozaszkolnych.

 

Jesteś ze szkoły- pobierz ofertę, która wprowadzi placówkę w XXI wiek i podniesie renomę szkoły/przedszkola.

 

Jesteś rodzicem- pobierz i przedstaw w szkole ofertę, dzięki której również Twoje dziecko będzie mogło skorzystać z terapii XXI wieku i bezpiecznie rozwijać swój prawdziwy potencjał. 

Biofeedback jest doskonałym narzędziem rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

POBIERZ OFERTĘ DLA SZKÓŁ

Zamów niezobowiązującą rozmowę

TAK

Wyrażam świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Klinikę Biozdrowia Katarzyna Żuber z siedzibą w Skierdach. Zapoznałem się z polityką prywatności dostępną na stronie  www.klinikabiozdrowia.pl/politykaprywatnosci i wiem,  że mam prawo do zmiany zgody w  dowolnym momencie.

TAK

TAK

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Trening dla szkół

Klinika Biozdrowia Katarzyna Żuber

ul. Nadwiślańska 52, 05-101 Skierdy

NIP: 537 229 06 17

 

 

Zadzwoń: +48 798 144 588 lub napisz: biuro@klinikabiozdrowia.pl