Masaż Dotyk Motyla
08 stycznia 2021
Badania naukowe nad metodą EEG Biofeedback.

Metoda neurobiofeedback (EEG Biofeedback) jest chętnie badana przez naukowców na całym świecie. Przytaczamy poniżej zaledwie  kilka przykładów:

1. Od ponad 20 lat nad wpływem biofeedbacku na osoby z ADD i Zespołem Aspergera pracuje małżeństwo Michael Thompson (lekarz) i Linda Thompson (doktor psychologii). W wydanej w Polsce książce pt. Neurofeedback - opisali wiele przypadków ze swojego doświadczenia klinicznego. Jeden z nich. dotyczy 15-letniego chłopca z ciężkim przypadkiem Zespołu Aspergera i obniżonym IQ. Był strasznie impulsywny i nadpobudliwy. Bardzo krótko się koncentrował. Zadawał niestosowne pytania, nie potrafił odczytywać cudzych emocji. Nie wchodził w interakcje z rówieśnikami. Diagnoza EEG Biofeedback wykazała wysoką czynność fal  Theta i niską SMR w centralnej części mózgu. Po 40 sesjach treningowych, obniżających Thetę i podnoszących SMR, potrafił poczekać w poczekalni na swoją kolej.  Potrafił zrozumieć, że niektóre pytania czy komentarze są niestosowne. Nauczył się przypatrywać innym i kopiować pozytywne wzorce zachowań. Choć poziom jego inteligencji nadal był poniżej przeciętnej, to potrafił lepiej funkcjonować w grupie rówieśniczej. 

2.  Dr Siegfried i dr Susan F. Ohmerowie od 1985 roku pracują nad wpływem neurobiofeedbacku nad PTSD (Syndrom Stresu Pourazowego). Rezultaty ich pracy sprawiły, że  trening ten jest chętnie włączany do terapii weteranów wojennych. Poprzez ćwiczenia w częściach skroniowych i ciemieniowych mózgu uzyskali oni poprawę ilorazu inteligencji średnio o 23 punkty, poprawę pamięci trwałej i wytrwałości w wykonywaniu zadań oraz pamięci wzrokowej i słuchowej u trenujących osób.

3. Dr. Putnam poddał grupę żołnierzy neurofeedbackowi wzmacniającemu fale Alfa przy otwartych oczach. Trening ten, oprócz zwiększenia amplitudy fal Alfa, powodował osłabienie fal Teta. Autor sugeruje jego przydatność profilaktyczną przed zadaniami wykonywanymi pod dużą presją, wymagającymi długotrwałego zogniskowania uwagi na otoczeniu. Trening taki może przeciwdziałać "wypaleniu psychicznemu".

4. Dr. Vernon wraz ze współpracownikami przeprowadzili w 2003 r. badania treningu zwiększającego udział fal SMR. Wzrostowi ich amplitudy towarzyszyło zmniejszenie poziomu fal Teta oraz składowych Beta o wyższych częstotliwościach. Trening znacząco poprawiał wyniki testów pamięci roboczej, oraz, w pewnym stopniu, uwagi.

5. Podczas badań Dr. Beatty i in. zauważyli, że monotonne zajęcia wiążą się ze wzrostem zawartości fal Teta. Trening obniżający ich zawartość zmniejszał ilość błędów popełnianych przez operatorów radarów.

6. W 1993 r. O'Hanlon i Kelly stwierdzili związek pomiędzy wytwarzaniem fal Teta i liczbą błędów popełnianych przez długodystansowych kierowców ciężarówek.

7. W badaniu na studentach Dr. Rasey wraz zw współpracownikami ustalili, że studenci osiągają znacznie lepsze wyniki w teście wizualno-słuchowym dzięki stosowaniu treningu obniżającego udział fal Teta i zwiększającego zawartość fal SMR.

8. W 2001 r.  Dr. Tornton wykrył związek pomiędzy koherencją fal Alfa w lewej półkuli, a wynikami uzyskiwanymi w testach pamięci słuchowej.

9. Dr. Hardt i Kamiya stwierdzili, że wzrost udziału fal Alfa obniża poziom lęku (i na odwrót: mniejszy udział fal Alfa wiąże się z nasileniem lęków). Zaobserwowano też, że zwiększeniu zawartości fal Alfa towarzyszył wzrost kreatywności i wydolności psychicznej, zwłaszcza w warunkach współzawodnictwa

10. W niezależnych badaniach Watson potwierdził przeciwlękowy wpływ treningu fal Alfa. Stwierdził ponadto trwałość osiągniętego efektu w ciągu 18 miesięcy od zakończenia treningu. Zaobserwował też długoterminową poprawę funkcjonowania pamięci, szybkości przetwarzania informacji, spostrzegawczości i zdolności podejmowania decyzji.

O tych i wielu innych badaniach naukowych nad nad metodą neurobiofeedback (EEG Biofeedback) możesz przeczytać np. w opracowaniach: S.L.Norris, M.Currieri: "Performance Enhancement Training through Neurofeedback" w J.R.Evans, A.Abrabanel: "Introduction to Quantitative EEG and Neurofeedback", Academic Press, 1999. 

Klinika Biozdrowia Katarzyna Żuber

ul. Nadwiślańska 52, 05-101 Skierdy

NIP: 537 229 06 17

 

 

Zadzwoń: +48 798 144 588 lub napisz: biuro@klinikabiozdrowia.pl