8-dniowe Szkolenie prowadzone przez Założyciela i Dyrektora Instytutu Łagodnej Bio-Energetyki w USA - Richarda C. Overly.
 
Będzie to nauka przez doświadczenie! Zaawansowane szkolenie z zakresu Łagodnej Bio- Energetyki jest dostępne dla osób, które znają podstawy pracy dr Evy Reich ponieważ brały udział w szkoleniu On-line z Richardem Overly lub uczestniczyły w którymkolwiek z jego wcześniejszych szkoleń prowadzonych na całym świecie. 
 
Program zawiera naukę wielu skutecznych procesów terapeutycznych oraz zasad pracy z Klientem w myśl filozofii dr Evy Reich i ma na celu pomóc studentom zrozumienie istoty procesu jaki wówczas zachodzi.
 
Podczas szkolenia uczestnicy doświadczą procesów na sobie i poprzez własne doświadczenie będą studiować pracę terapeutyczną a także będą wykonywać procesy pod okiem doświadczonego nauczyciela.
 
 
 
 
 
 
 

Warunki i Regulamin Szkolenia:

1. Szkolenie odbywa się w języku angielskim jednak będzie tłumaczone na język polski przez jednego z uczestników szkolenia. Prezentacje Power Point wykorzystywane podczas szkolenia będą przetłumaczone na język polski.

2. W celu nawiązania kontaktu, w związku z uczestnictwem w Szkoleniu, należy wypełnić załączony poniżej Formularz.

3. Kontakt z Uczestnikami odbywa się drogą mailową na adresy e-mail wskazane podczas wypełniania  Formularza.

4. Opłatę w wysokości 600 USD należy uiścić w całości na podane konto organizatora przed rozpoczęciem Szkolenia. Po opłaceniu Szkolenia nieobecność w całości lub części Szkolenia nie uprawnia do zwrotu opłaty.

5. Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa wystawiony przez Gentle Bio-Energetics Institute. W celu otrzymania certyfikatu niezbędna jest obecność w całości lub zdecydowanej większości szkolenia.

6. Zabrania się jakiegokolwiek udostępniania otrzymanych materiałów, służą one WYŁĄCZNIE rozwijaniu umiejętności osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

7. Kurs odbywa się stacjonarnie przez 8 kolejne dni począwszy od 9 września 2022r. od godz 9:00. Każdego dnia zajęcia trwają około 9 godzin w tym godzinna przerwa na lunch we własnym zakresie.

8. Kurs odbywa się w Warszawie, dokładny adres zostanie podany najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem Kursu.

9. Wsparcia informacyjnego po stronie polskiej udziela Katarzyna Żuber. Pytania można kierować pod nr tel 798-144-588 lub biuro@klinikabiozdrowia.pl

10. Organizatorem Szkolenia jest Gentle Bio-Energetics Institute, 70 Woodfin Pl. Ste. 302, Asheville, NC 28801

11. Organizator  (Gentle Bio-Energetics Instytute) uprzejmie informuje, że dołoży wszelkich starań aby Szkolenie odbyło się zgodnie z terminem. Jednak z powodów niezależnych od Organizatora (np. niebezpieczeństwo dla uczestników związane z zachorowaniami na COVID, Lockdawn, inne trudności uniemożliwiające Prowadzącemu przyjazd bądź przeprowadzenie szkolenia w Polsce, itp.) data szkolenia może zostać przesunięta lub  szkolenie może zostać odwołane, wówczas pieniądze zostaną Państwu zwrócone (z potrąceniem opłat manipulacyjnych/ bankowych w wysokości 15 USD).

 

Cena szkolenia:

600 USD (jest to opłata jednorazowa za 1 uczestnika za wszystkie 8 dni Szkolenia)

Po wypełnieniu Formularza zgłoszenia informacje o płatności oraz inne szczegóły spotkania zostaną przesłane drogą mailową.

 

 

Zadzwoń: +48 798 144 588 lub napisz: biuro@klinikabiozdrowia.pl

Klinika Biozdrowia Katarzyna Żuber

ul. Nadwiślańska 52, 05-101 Skierdy

NIP: 537 229 06 17

 

Szkolenie zaawansowane z zakresu GBE

 

Wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Klinika Biozdrowia Katarzyna Żuber z siedzibą w Skierdach. Zapoznałem/ zapoznałam się z polityką prywatności dostępną na stronie  www.klinikabiozdrowia.pl/politykaprywatnosci i wiem,  że mam prawo do zmiany zgody w  dowolnym momencie.

TAK

Zapoznałem/ zapoznałam się z ww. warunkami stanowiącymi Regulamin Szkolenia oraz z Programem Szkolenia i w pełni je akceptuję. Organizatorem Szkolenia jest Gentle Bio-Energetics Institute w USA. Klinika Biozdrowia jest jedynie wsparciem informacyjnym po polskiej stronie.

TAK

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Zobacz cały Program  wersja w języku angielskim

Szkolenie Zaawansowane z Łagodnej Bio-Energetyki
Prowadzący: Richard C. Overly